Polowanie zbiorowe i wyjątkowy pokot w naszym kole

W dniu 14 stycznia 2023 odbyło się w naszym kole polowanie zbiorowe. W polowaniu wzięło udział 13 myśliwych, podkładacz z psami i naganiacz. Pędzenia przeprowadziliśmy w czterech miotach w obu obwodach.

Bardzo dobrze przygotowane oraz przeprowadzone polowanie, wspaniała atmosfera sprawiły, że również Św. Hubert podarzył. Na pokocie ułożyliśmy łanię i dwa cielaki jelenia, koźle sarny oraz bażanta.

Tradycyjnie już polowanie zakończyliśmy w naszym domku myśliwskim na ciepłym poczęstunku i rozmowach.