Pożegnanie kol. Czesława Ciesielskiego

Z żalem zawiadamiamy, że 11 lutego 2017 roku odszedł do krainy wiecznych łowów kol. Czesław Ciesielski.

Czesław Ciesielski wstąpił do PZŁ w 1954 roku, był pomysłodawcą i założycielem Koła Łowieckiego nr 28 „Omyk”, w którym przez 62 lata członkostwa wielokrotnie pełnił funkcje zarówno łowczego jak i prezesa. Był pomysłodawcą polowań dewizowych na grubą zwierzynę. Inicjator zakupu działki budowlanej na której wybudowano domek myśliwski oraz ziemi uprawnej, na której Koło prowadzi działalność rolniczą. Zainicjował i współorganizował zalesianie terenów wokół domku myśliwskiego.

Był wielokrotnym delegatem Koła na wojewódzkie i okręgowe zjazdy PZŁ w Poznaniu oraz wielokrotnym delegatem na krajowe zjazdy PZŁ w Warszawie.

Odznaczony:

– Medalem Za Zasługi w rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa

– Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

W smutku pogrążeni Koledzy myśliwi.