Podczas festynu zebrano 15.484,50 zł na leczenie Oldzi!!!