Miesięczne Archiwum: Listopad 2002

Sezon łowiecki 2001/2002

07.07.2002 r.Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu o skreśleniu Czesława Ciesielskiego z listy członków Koła. Przyjęto do koła: Jacek Mierzejewski; Ubyli z koła: 1.Maciej Trawiński; 2.Franciszek Stefański.