Miesięczne Archiwum: Listopad 2001

Sezon Łowiecki 2000/2001

02.06.2001 r. Walne Zebranie Przyjęto do koła: 1.Henryk Michałowski; 2.Rafał Jankowski; 3.Bogusław Skorupiński; Ubyli z koła: Stanisław Grudziński; Wiesław Grudziński.