Category: Podsumowanie sezonów łowieckich

0

Sezon łowiecki 2005/2006

Przyjęto do koła: Ryszard Rakowski Ubyli z koła: Arnold Wielbacki. Dochód z polowań dewizowych – 21.140,00zł\ Walne zebranie wybrało zarząd Prezes – Mieczysław Stróżyk Łowczy – Michał Zellner Sekretarz – Stanisław Gadomski Skarbnik –...

0

Sezon łowiecki 2004/2005

W dniu 09.07.2005 r. odbyło się Walne Zebranie Koła. Zebranie wykluczyło Czesława Ciesielskiego Dochód z polowań dewizowych – 17.767,00 zł Wykonano kominek oraz centralne ogrzewanie. Przyjęto do koła: Jarosława Wisłowskiego; Dariusza Mikołajczyka – członek...

0

Sezon łowiecki 2002/2003

21.05.2003 r. Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków Sławomira Ciesielskiego. Przyjęto do koła: Zbigniew Stachowicz; Henryk Piwowarczyk – członek niemacierzysty; Walenty Kaźmierczak Ubyli z koła: Tomasz Przybyła; Władysław Włodarczyk.

0

Sezon łowiecki 2001/2002

07.07.2002 r.Walne zebranie podtrzymało decyzję Zarządu o skreśleniu Czesława Ciesielskiego z listy członków Koła. Przyjęto do koła: Jacek Mierzejewski; Ubyli z koła: 1.Maciej Trawiński; 2.Franciszek Stefański.